Četvrti srpski kongres o štitastoj žlezdi


Četvrti srpski kongres o štitastoj žlezdi sa međunarodnim učešćem održan je u hotelu “Crown plaza” u Beogradu 7-8. septembra 2017. godine. Na kongresu je bilo 197 registrovanih učesnika iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a predavanja su održala 32 predavača. U okviru oralne sesije, oralne prezentacije je iznelo 9 učesnika, a 18 izlaganja je bilo prikazano u obliku poster prezentacija. Na kongresu je prikazano i 5 poster prezentacija u okviru poster sesije za medicinske sestre. Želimo da se zahvalimo svim učesnicima Četrvrtog srpskog kongresa sa međunardonim učešćem što su omogućili održavanje još jednog uspešnog događaja.


Objavljeno: 03.03.2018.


40. Annual Meeting of the ETA


40. sastanak Evropske tiroidološke asocijacije (ETA) održan je u Beogradu 09-12. septembra 2017. Dobrodošlicu od strane lokalonog organizacionog komiteta, učesnicima je poželeo predsednik Srpskog tiroidnog društva, profesor Miloš Žarković. Tokom ovog kongresa, proslavljena je i pedesetogodišnjica postojanja Evropske tiroidne asocijacije što je obeleženo posebnim simpozijumom. Naučni program ovog kongresa sačinjavala su predavanja predavača Evropske tiroidne asocijacije, ali i predavača sestrinskih organizacija, a sam program je pažljivo odabran i uključio je najnovije teme iz kliničkih i bazičnih oblasti tiroidologije. Obzirom na pedesetogodišnjicu osnivanja ETA-e, organizovan je simpozijum kome su predsedavali prof. Pilar Santisteban, sadašnji predsednik ETA asocijacije i prof. Peter Smyth, predsedavajući Odbora ETA arhive. Na ovom simpozijumu dat je osvrt na ranije ETA aktivnosti i rast same asocijacije. Takođe je predstavljena i knjiga posvećena ovoj pedesetogodišnjici koja je podeljena učesnicima simpozijuma. Tokom četiri dana trajanja Kongresa obuhvaćen je veliki broj tema iz oblasti tiroidologije, a davanje većeg prostora bazičnim naukama je posebna karakteristika ovogodišnjeg sastanka. Program je uključio plenarna predavanja, simpozijume, ”meet the expert” sesije, oralne sesije, poster sesije i edukativne kurseve (bazične i kliničke). Srpsko tiroidno društvo je imalo čast i veliko zadovoljstvo da bude domaćin još jednom uspešnom sastanku Evropske tiroidne asocijacije.


Objavljeno: 03.03.2018.